Wczesne wykrycie wady wzroku i jej prawidłowa korekcja u dziecka, daje szansę na jego prawidłowe widzenie w późniejszym życiu.